1prcnt.org.pl

Wspierajmy organizacje jednym procentem z podatku

STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OPIEKUNÓW "SPOKOJNE JUTRO" Z SIEDZIBĄ W NOWYM SĄCZU

STOWARZYSZENIE
STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OPIEKUNÓW "SPOKOJNE JUTRO" Z SIEDZIBĄ W NOWYM SĄCZU

STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OPIEKUNÓW "SPOKOJNE JUTRO" Z SIEDZIBĄ W NOWYM SĄCZU

Typ: STOWARZYSZENIE
Adres: CHRUŚLICKA 44
33-300 NOWY SĄCZ woj. MAŁOPOLSKIE
NIP: 7342564353
REGON: 49072746100000
Wpis do KRS: 2001-09-21
Więcej informacji: STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OPIEKUNÓW "SPOKOJNE JUTRO" Z SIEDZIBĄ W NOWYM SĄCZU

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !